Tutaj znajdziesz wiele informacji o historii i początkach telewizji polskiej
- od lat 30-tych XX wieku aż do teraźniejszości.


KRRiTV

     Historia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest rozpocząta od 29 grudnia 1992 roku. W tamtym czasie została uchwalona w Sejmie ustawa o radiofonii i telewizji. Ustawa ta weszła w życie 1 marca 1993 roku. Powoływała do życia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, gdzie była jako organ państwowy kompetentny w sprawach radiofonii i telewizji. We wcześniejszym okresie przygotowano projekt zmiany przepisów konstytucyjnych, tak aby wpisać KRRiT do ustawy zasadniczej.28 kwietnia 1993 roku KRRiT rozpoczęła swoją działalność. Aż do grudnia 2005 roku rada była złożona z dziewięciu członków, którzy reprezentwali różne środowiska społeczne i polityczne. Czterech z nich powoływał Sejm, dwóch Senat, natomiast trzech - Prezydent. Kadencja każdego z członków KRRiT trwała sześć lat. Co dwa lata odnawiany był składu KRRiT w 1/3.

Zgodnie z obowiązującą od 27 grudnia 1995 roku nowelizacją ustawy, przewodniczącego KRRiT wybierali członkowie ze swego grona bezwzględną większością głosów. 30 grudnia 2005 roku wygasła kadencja dotychczasowych członków KRRiT na mocy przepisów ustawy z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i tele­wizji (Dz.U. z 2005 roku Nr 267 poz. 2258).

Obecnie, na mocy obowiązujących przepisów, KRRiT składa się z 5 członków (dwóch wyznacza Prezydent RP, dwóch Sejm RP i jednego Senat RP) wybieranych na kadencję 6-letnią. Przewodniczącego KRRiT wybiera Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (zmiana wprowadzona ustawą z 25 kwietnia 2006 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego).


TVPhistoria.pl © 2013 Prawa autorskie zastrzeżone