KRRiTV

KRRiTV

Historia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest rozpocząta od 29 grudnia 1992 roku. W tamtym czasie została uchwalona w Sejmie ustawa o radiofonii i telewizji. Ustawa ta weszła w życie 1 marca 1993 roku. Powoływała do życia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, gdzie była jako organ państwowy kompetentny w sprawach radiofonii i telewizji. We wcześniejszym okresie przygotowano projekt zmiany przepisów konstytucyjnych, tak aby wpisać KRRiT do ustawy zasadniczej.

28 kwietnia 1993 roku KRRiT rozpoczęła swoją działalność. Aż do grudnia 2005 roku rada była złożona z dziewięciu członków, którzy reprezentwali różne środowiska społeczne i polityczne. Czterech z nich powoływał Sejm, dwóch Senat, natomiast trzech – Prezydent. Kadencja każdego z członków KRRiT trwała sześć lat. Co dwa lata odnawiany był składu KRRiT w 1/3.

Zgodnie z obowiązującą od 27 grudnia 1995 roku nowelizacją ustawy, przewodniczącego KRRiT wybierali członkowie ze swego grona bezwzględną większością głosów. 30 grudnia 2005 roku wygasła kadencja dotychczasowych członków KRRiT na mocy przepisów ustawy z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i tele­wizji (Dz.U. z 2005 roku Nr 267 poz. 2258).

Obecnie, na mocy obowiązujących przepisów, KRRiT składa się z 5 członków (dwóch wyznacza Prezydent RP, dwóch Sejm RP i jednego Senat RP) wybieranych na kadencję 6-letnią. Przewodniczącego KRRiT wybiera Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (zmiana wprowadzona ustawą z 25 kwietnia 2006 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close